fbpx

Serveru apkalpošana, remonts un administrēšana

Serveru iestatīšana un apkalpošana

Par IT infrastruktūras pamatu ir korporatīvs serveris – elements, bez kura vienkārši nav iespējams risināt specializētos informatīvos jautājumus un apstrādāt milzīgos apjomus. Tāpēc kompānijas komerciālā drošība, kā arī tās darbības rezultativitāte tieši būs atkarīga no tā, cik prasmīgi, savlaicīgi un kvalitatīvi tiek veikta serveru apkalpošana. Taču vismazākā kļūme šīs sistēmas darbā – jau ir liels risks ne tikai zaudēt svarīgos datus, bet arī apturēt saskarsmi ar klientiem un darbiniekiem pa elektronisko pastu un citiem interneta sakaru līdzekļiem.

Mūsu kompānija piedāvā pilnu klientserveru apkalpošanas kompleksu, izmantojot savā darbā tikai progresīvās tehnoloģijas. Sadarbojoties ar mums, Jūs nodrošināt savas IT infrastruktūras stabilitāti un drošumu.

Kāpēc serveru abonentu apkalpošana ir izdevīgāka?

Serveru tehniskās apkalpošanas pamatuzdevums – aizsargāt informāciju gan no ārējām, gan arī no iekšējām problēmām. Pie pirmās kategorijas attiecas vīrusi vai nesankcionētā piekļuve, pie otrās – traucējumi programmnodrošinājuma darbā. Tikt galā ar tādu uzdevumu var tikai pieredzējušie speciālisti, kuru uzturēšana štatā izmaksās ļoti dārgi. No šīs pozīcijas pasūtīt serveru abonentu apkalpošanu ir daudz izdevīgāk, taču Jums strādās vesela pieredzēto speciālistu komanda, bet viņu pakalpojumi izmaksās Jums lētāk, nekā paša darbinieka uzturēšana štatā.

Kas ietilpst abonentu apkalpošanas uzdevumu spektrā?

  • Esošā programmnodrošinājuma pārvaldīšana;
  • Sistēmas stāvokļa diennakts monitorings;
  • Virtuālā tipa serveru administrēšana;
  • Ātra radušos traucējumu servera darbā novēršana: sākot ar programmnodrošinājuma smalku iestatīšanu un beidzot ar nederīgo komplektējošo daļu nomaiņu;
  • Plānoto profilakses darbu veikšana, ņemot vērā servera noslogojuma pakāpi un atbilstoši plānam, ko rekomendēja ražotājs;
  • Serveru darba optimizēšanas shēmu izstrāde un remonts;
  • Augsta drošuma līmeņa nodrošināšana: pastāvīgā datu rezerves kopēšana un konfidenciālās informācijas piekļuves tiesību pārvaldīšana;
  • Serveru attālā administrēšana.

Kāpēc abonentu apkalpošana ir jāuztic mūsu kompānijai?

  • Operatīvums. Mūsu darbinieki maksimāli ātri risina radušās problēmas, vai nu konsultējot ar Interneta starpniecību, vai nu izbraucot pie Jums uz biroju. Turklāt Jūs varat pilnīgi mierīgi atgriezties pie daudz aktuālākām lietām un jautājumiem, kamēr mūsu speciālisti risina radušās problēmas;
  • Kvalitāte. Mūsu kompānijas speciālistiem ir liela pieredze dažāda uzdevumu līmeņa risināšanā, tāpēc bez grūtībām tiek galā pat ar vissarežģītākajiem projektiem. Savā darbā mēs izmantojam progresīvās tehnoloģijas, pateicoties tam, ātri risinām jebkurus uzdevumus.

Sadarbības ar mums rezultātā Jūs nodrošiniet Jūsu uzņēmuma serveru darba un datortīkla stabilitāti un drošumu, kas nivelē līdz nullei darbā vajadzīgās informācijas zudumu. Turklāt Jūs minimizējat savas izmaksas un Jums ir iespēja pilnīgi koncentrēties uz savas darbības galvenās sfēras, pilnīgi uzticot mums darbu ar IT.


Kontakti

Kontaktinformācija
Tāl.: +371 25 23 8888
E-mail: info@itsupport.lv
Birojs: Pakalniņu iela 4, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167, Latvija