fbpx

Tehniskais infrastruktūras un uzņēmuma informācijas drošības IT audits

Tehniskais IT infrastruktūras audits

Kas ir tehniskais jūsu IT infrastruktūras un uzņēmuma informācijas drošības audits?

Tehniskais IT audits – viena no vissvarīgākajām komponentēm veiksmīgam biznesam jebkura mēroga kompānijā. IT audits sastāv no uzņēmuma bāzes tehniskās infrastruktūras analīzes, iekārtas un programmnodrošinājuma iestatījumiem. Pārbaudes laikā tiek apkopota informācija par resursu atbilstību prasībām un biznesa mērķiem, normatīviem aktiem un likumdošanai. Pārbaudes laikā tiek apkopota informācija par resursu atbilstību prasībām un biznesa mērķiem, normatīviem aktiem un likumdošanai.

Kam ir paredzēts šis pakalpojums?

Kompānijas vadītājam ir jāsaprot reālais savu lietu stāvoklis kompānijas informācijas sistēmas jomā. Turklāt IT audita veikšana ļaus atklāt būtiskās problēmas un saņemt kvalificētās to novēršanas rekomendācijas, optimizēt izmaksas un paaugstināt visu esošo resursu darba efektivitāti. Pārbaudes rezultātā Jūs dabūsiet atskaiti par riskiem, kuri var rasties, un rekomendācijas, kā novērst tos.

Veiktā IT infrastruktūras un informācijas drošības audita rezultāti.

Uz IT infrastruktūras analīzes datu pamata mūsu kompānija piedāvās jums vislabāko risinājumu jebkuru trūkumu, kas tika atklāti pārbaudes laikā, novēršanai. Jums paliek tikai izvēlēties jums vislabāko variantu.

Svarīgi!

Audits tiek veikts BEZMAKSAS, noslēdzot Datortehnikas, serveru un tīklu abonentu apkalpošanas līgumu. Pirms audita veikšanas mēs saskaņosim ar Jums laiku un izmeklēšanas procedūras, lai nesagādātu Jums neērtības un netraucētu jūsu kārtējam darbam.

Audita ietvaros mūsu speciālisti izpilda sekojošās darbības:

Informācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude.

Detalizētās analīzes gaitā mēs novērtēsim jūsu IT infrastruktūras resursus: serveru audits, datoru tīklā audits (datoru audits), fizisko un loģisko tīkla struktūru (tīkla audits), datortīkla audits, perifērijas iekārta u. c. Pēc audita rezultātiem jums tiks sniegti:

  • Noslēgums par jūsu IT infrastruktūras stāvokli ar problemātisko vietu aprakstu;
  • Uzlabošanas un iespējamo incidentu brīdināšanas rekomendācijas.

Uzņēmuma informācijas drošības pārbaude.

IT uzņēmuma drošības pārbaudes gaitā mūsu speciālisti noteiks sistēmas ievainojamības vietas un atzīmēs iespējas, kā izvairīties no tām. Pēc audita rezultātiem jums tiks sniegti:

  • Detalizētā informācija par atrastiem trūkumiem un to apraksts;
  • Atklāto risku samazināšanas un to novēršanas priekšlikumu varianti.

Programmnodrošinājuma pārbaude

Programmnodrošinājuma pārbaudes gaitā mēs darbojamies atbilstoši BSA (Baltic Software Alliance) audita noteikumiem un savācam informāciju par visām programmu produktiem, kas tiek izmantoti jūsu IT infrastruktūras resursos. Tiek veikta programmu un licenču analīze, likumdošanas un ražotāju prasību atbilstības novērtēšana. Pēc audita rezultātiem jums tiks sniegti:

  • Atskaite par uzņēmuma programmnodrošinājuma atbilstību ar reāli izmantojamo programmatūru un licencēšanas politiku;
  • Atklāto programmnodrošinājuma licencēšanas un optimizācijas problēmu novēršanas priekšlikums.

Kontakti

Kontaktinformācija
Tāl.: +371 25 23 8888
E-mail: info@itsupport.lv
Birojs: Pakalniņu iela 4, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167, Latvija